iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Kalendarium historyczne

 • 14 października 1934 r. - Posiedzenie Miejskiej Komisji Oświatowo - Społecznej, na której po raz pierwszy zgłoszono potrzebę założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • listopad 1934 r. - Przejęcie od Koła Polskiej Macierzy Szkolnej 479 książek, pierwszego księgozbioru na poczet przyszłej biblioteki.
 • 1 kwietnia 1935 r. - Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w lokalu ofiarowanym przez Związek Rezerwistów przy pl. Piłsudskiego (obecnie pl. Wolności 18). Kierownikiem został Piotr Załęcki.
  Księgozbiór: 1.188 egz.
 • 12 marca 1937 r. - Uchwalenie pierwszego statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • marzec 1937 r. - Przeprowadzka biblioteki do domu państwa Kosteleckich przy pl. Piłsudskiego (obecnie: pl. Wolności 13a).
 • wrzesień 1939 r. - Spalenie zbiorów bibliotecznych przez Niemców.
 • 4 marca 1945 r. - Założenie pierwszej powojennej księgi inwentarzowej zbiorów bibliotecznych.
 • 16 lipca 1945 r. - Formalne reaktywowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej po wojnie. Bibliotekę prowadziła Aleksandra Ubysz.
 • 1956 r. - Przejęcie funkcji biblioteki powiatowej i zmiana nazwy na: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Kierownikiem został Jan Jasiak.
 • 1956 r. - Włączenie biblioteki gminnej w Grocholicach do sieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jako Filii nr 1.
 • 1958 r. – Data przeprowadzki biblioteki do siedziby przy ul. Kościuszki 13.
 • 1969 r. – Utworzenie odrębnego Oddziału dla Dzieci. Pierwszym kierownikiem była Barbara Kazub.
 • 16 lipca 1975 r. – Nadanie nowego statutu i przemianowanie na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy.
 • 1 kwietnia 1975r. – Utworzenie samodzielnego Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 • 9 lutego 1978 r. – Utworzenie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.
 • 26 września 1981 r. – Formalne utworzenie Filii nr 2 na os. Dolnośląskim w bloku nr 136.
 • 1986 r. – Powrót do pierwotnego statusu biblioteki miejskiej i nazwy: Miejska Biblioteka Publiczna.
 • 2 stycznia 1986 r. – Otwarcie Filii nr 3 na os. Okrzei w budynku Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • 27 października 1988 r. – Otwarcie Filii nr 4 w bloku nr 1 na os. Budowlanych.
 • maj 1990 r. – Wykwaterowanie Oddziału dla Dzieci z siedziby głównej MBP na osiedle Budowlanych.
 • 1991 r. – Wprowadzenie dystrybucji "cegiełek" jako formy wspomagania funduszy biblioteki.
 • luty 1992 r. – Inauguracja pracy Filii nr 5 na os. Przytorze w budynku hotelu „Wisła”, utworzonej na bazie księgozbioru biblioteki zakładowej BZPB.
 • 25 października 1992 r. – Powołanie nowego dyrektora MBP mgr Janiny Moskalczuk.
 • czerwiec 1994 r. – Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Literacki (obecnie im. Wacława Olszewskiego).
 • wrzesień 1994 r. – Początek komputeryzacji gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów MBP.
 • 1995 r. – Pierwszy Konkurs Wiedzy o Regionie "Między Rajem a Węglem".
 • 6 kwietnia 1995 r.- Obchody 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 1 lipca 1998 r. – Powołanie nowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  mgr Magdaleny Forusińskiej.
 • październik 1998 r. – Przeprowadzka Oddziału dla Dzieci do nowej siedziby przy ul. 1 Maja 45.
 • 15 listopada 1999 r. – Przeprowadzka Filii nr 2 do nowej siedziby na os. Dolnośląskim 204b.
 • grudzień 1999 r. – Pierwszy Powiatowy Konkurs Literacki "Książki na Medal".
 • 8 maja 2000 r. – Obchody 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 6 czerwca 2000 r. – Rozpoczęcie budowy nowej siedziby dla biblioteki.
 • 1 września 2000 r. – Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki powiatowej i zmiana nazwy na: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
 • 23 kwietnia 2001 r. – Powstanie Klubu Pożeracza Książek.
 • 16 października 2001 r. – Zakończenie budowy nowej siedziby MiPBP.
 • 15 stycznia 2002 r. – Inauguracja pracy biblioteki w nowej siedzibie.
 • luty 2002 r. – rozpoczęcie komputeryzacji Filii nr 3, 4 (zakup sprzętu w ramach kontraktu dla województw "Modernizacja i komputeryzacja sieci bibliotek województwa łódzkiego").
 • 7 marca 2002 r. – Uroczystość X-lecia działającej w bibliotece Grupy Literackiej "18:05".
 • 23 kwietnia 2002 r. – I Powiatowy Konkurs "Książka Obiekt Artystyczny".
 • 29 sierpnia 2002 r. – I "Spotkanie z Książką" - blok imprez przed nowym budynkiem biblioteki.
 • 20 maja 2002 r. – Otwarcie Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji dla Dzieci w nowej siedzibie biblioteki.
 • 16 września 2002 r. - Zawarcie porozumienia pomiędzy WiMBP w Łodzi a Urzędem Miasta w Bełchatowie w sprawie udostępnienia adresu internetowego portalu turystycznego województwa łódzkiego, na potrzeby funkcjonowania przy bibliotece Punktu Informacji Turystycznej.
 • 1 października 2002 r. – Uruchomienie wypożyczalni zbiorów multimedialnych.
 • 1 sierpnia - 30 września 2002 r. – Działalność kawiarenki "Natalia".
 • 21 sierpnia 2002 r. – Spotkanie z ministrem Kancelarii Prezydenta RP Dariuszem Szymczychą.
 • wrzesień 2002 r. – Rozpoczęcie komputeryzacji Filii nr 1 (zakup sprzętu).
 •  od września 2002 r. – Biblioteka miejscem spotkań i prób zespołu muzycznego "Dylemat".
 • 21 października 2002 r. – Wizyta premiera rządu RP Leszka Millera.
 • 2 listopada 2002 r. – Rozpoczęcie działalności Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się „TUBAJ”.
 • 18 stycznia 2003 r. – Uroczystość V-lecia działającego przy MiPBP zespołu muzycznego „Dylemat”.
 • 24 lutego 2003 r. – Podpisanie porozumienia w sprawie warunków współkorzystnia z zasobów biblioteki przez studentów i pracowników Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej.
 • 21 czerwca 2003 r. – Jubileusz X-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego.
 • 30 czerwca 2003 r. – Konkurs na dyrektora MiPBP (wygrała dotychczasowa dyrektor Magdalena Forusińska).
 • 1 sierpnia 2003 r. – Urząd Miasta przekazał MiPBP umową użyczenia działkę sąsiadującą z budynkiem biblioteki.
 • 15 listopada 2003 r. – Wizyta Jerzego Millera - zamieszkałego w Warszawie syna Stanisława Millera, przedwojennego burmistrza Bełchatowa, inicjatora założenia biblioteki.
 • 1 grudnia 2003 r. – Reportaż o MiPBP na antenie programu I Polskiego Radia (z inicjatywy córki Jerzego Millera-pracownicy Radia).
 • 12 grudnia 2003 r. – Zakup i instalacja AUTOLEKTORA - urządzenia głośno czytającego pismo drukowane.
 • 16 grudnia 2003 r. – I Konkurs "Biblioteka Roku" dla gminnych bibliotek publicznych pow. Bełchatowskiego.
 • 2 stycznia 2004 r. – Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 3.
 • 18 lutego 2004 r. – Udział dyrektora MiPBP w Spotkaniu Twórców Kultury w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 • kwiecień 2004 r. – Włączenie się MiPBP do Systemu Bibliografii Regionalnej pilotowanego przez WiMBP w Łodzi.
 • maj - 30 listopada 2004 r. – Akcja Książkowy Maraton Fundatorów "1 firma - 1 książka".
 • 1 września 2004 r. – Uruchomienie usług introligatorskich.
 • 8 grudnia 2004 r. – Urząd Miasta w Bełchatowie laureatem II miejsca w konkursie "Gmina Przyjazna Bibliotece" (w kategorii gmin miejskich) organizowanym przez WiMBP w Łodzi.
 • 1 kwietnia 2005 r. – 70. rocznica powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie.
 • 9 maja 2005 r. – Uroczystość jubileuszowa z okazji 70. lecia biblioteki z  udziałem ministra Kancelarii Prezydenta RP Barbary Labudy.
 • 9 maja 2005 r.  – Uruchomienie katalogu on-line. Brązowy medal Ministra Kultury Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
 • 2 stycznia 2006 r. – Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 4.
 • 16 stycznia 2006 r. – Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 2.
 • 30 maja 2006 r. – 20 lecie powstania Filii nr 3.
 • 9 lutego 2007 r. – 25 lecie otwarcia Filii nr 2.
 • 31 maja 2007 r. – Nadanie bibliotece imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego uchwałą Nr X/79/07 Rady Miejskiej.
 • 1 czerwca 2007 r. – Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 1.
 •  26 maja 2008 r. – Dyr. Magdalena Forusińska została członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Bibliotek.
 • 31 marca 2009 r. – MiPBP  przyznano tytuł Mistrza Promocji’2008 oraz nagrodę w wysokości 3.000 zł. za uzyskanie drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na bibliotekę najaktywniej promującą czytelnictwo w 2008 r.
 • 23 kwietnia 2009 r. – Gala w teatrze Studio Buffo w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – dyr. Magdalena Forusińska odebrała nagrodę przyznaną przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców w konkursie na bibliotekę najaktywniej promującą czytelnictwo w 2008 r.
 • 08 marca 2010 r. – Finał plebiscytu „Bełchatowianka Roku’2009”. Drugie miejsce zajęła dyr. MiPBP Magdalena Forusińska otrzymując podczas gali w Sport Hotelu dyplom i statuetkę „efka 2009”.
 • 18 czerwca 2010 r. – „Noc Kulturożerców”. Biblioteka otworzyła swoje progi wieczorem, o godzinie 19.00 i przyjęła pierwszych gości…ubranych w piżamy.
 • 9 lipca 2011 r. – Na placu Narutowicza bełchatowska książnica zorganizowała dla mieszkańców miasta i powiatu happening pod hasłem „Piknik Bibliożerców”. W programie imprezy znalazły się liczne atrakcje związane z książką, między innymi kiermasz taniej książki, giełda podręczników oraz spektakl w wykonaniu artystów z Teatru ART.-RE z Krakowa pt. „Dwie Dorotki”.
 • 7 grudnia 2011 r. – Dyrektor Biblioteki, Magdalena Forusińska, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym jej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
 • 14 lipca 2012 r. – Akcja „Książka w Drodze” – odszukiwanie książek „rozrzuconych” po mieście autorstwa patrona biblioteki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, oraz akcja „Wielkie Czytanie” – czytanie różnych tekstów do mikrofonu przez przypadkowych przechodniów.
 • Kwiecień 2013 r. – Podjęcie pracy w nowym systemie komputerowym SOWA2/MARC21.
 • 24 sierpnia 2013 r. – III happening „Piknik Bibliożerców”. Motywem przewodnim był Julian Tuwim dla dzieci i dorosłych.
 • 7 września 2013 r. – Po raz 20. Biblioteka zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego. Podczas uroczystego finału uznano, iż liczba 20 jest tą, która zamknie cykl konkursowy popularnego „Wacka”.
 •  1 października 2013 r. – Wprowadzenie nowego „Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie”, który poprzedziły kilkumiesięcznie prace mające na celu polepszenie jakości świadczonych usług.
 • 9 maja 2014 r. – „Wiosna miłosna – wiosna radosna”. Impreza z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Przez udekorowaną wiosennie bibliotekę przewinął się tłum uczestniczących osób.
 • 5 lipca 2014 r. – IV „Piknik Bibliożerców” na Placu Narutowicza odbył się pod hasłem „Rok 2014 – Rokiem Rodziny”.
 • 5 września 2014 r. – Przystąpienie biblioteki do akcji Narodowe Czytanie, która odbyła się w całej Polsce pod patronatem prezydenta RP.
 • 2014 r. – Przystąpienie do platformy IBUK Libra, w ramach której użytkownik otrzymał bezpłatny dostęp do ponad 1500 książek z różnych dziedzin nauki w języku polskim w formie on-line.
 • 2014 r. – Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 000,00 zł w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”.
 • 2015 r. – Unowocześnienie systemu bibliotecznego z formatem MARC21, w którym jeden z modułów pozwala zamawiać i rezerwować materiały biblioteczne przez Internet – bez przychodzenia do siedziby biblioteki.
  Przystąpienie biblioteki do ogólnodostępnego serwisu bibliotecznego w.bibliotece.pl, umożliwiającego przeszukiwanie katalogów zbiorów bibliotek  z całej Polski.
 • luty 2015 r. – Gruntowny remont Filii nr 4.
 •  maj 2015 r. – Tydzień Bibliotek pod hasłem „Wybieram bibliotekę” – kilkudniowy maraton imprez, który zapoczątkował koncert z okazji urodzin biblioteki zatytułowany „Powróćmy jak za dawnych lat”. Piosenki z lat 20. I 30.
  Wydanie „Bełchatowskiego Kuriera Bibliotecznego, czyli 80 lat Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego” z okazji 80-lecia książnicy.
 • 2016 r. – Przystąpienie do projektu Uniwersytet Pierwszego Wieku. Młodzi studenci kształcą się na kierunku Filologia Polska.
 • 21 marca 2016 r. – Zainaugurowanie akcji promującej czytelnictwo pod hasłem „Czytam książki, ale jazda!”.
  W mieście pojawiły się regały miejskie w kształcie litery B z darmowymi książkami dla dzieci i dorosłych. Głośno o akcji było w mediach w całej Polsce.
 • 16 listopada 2016 r. – Wyłonienie nowej komórki, Dział Promocji Biblioteki i Czytelnictwa, którego działaniami stała się promocja biblioteki i książki.
 • luty 2017 r. – Akcja Randka w ciemno z książką. 150 książek zapakowanych w szary papier, czekało na wypożyczenie w dniu 14 lutego – w święto Zakochanych. Dopiero w domu, po rozpakowaniu książki, okazywało się jaki jest tytuł i kto jest jej autorem.
 • październik 2017 r. – Jabłecznik literacki. Spotkanie w jednym miejscu kilku bełchatowskich pisarzy, którzy toczyli ze sobą „literackie bitwy” z przymrużeniem oka.  
 • październik 2017 r. – Filologia Polska w projekcie Uniwersytetu Pierwszego Wieku, wzbogaciła się o dziennikarstwo, tym samym stając się nowym kierunkiem o nazwie - Filologia Polska z Dziennikarstwem.
 • 2018 r. – Udostępnienie nowego katalogu „Sowa” on-line w wersji Standard z nowoczesnym modelem opracowania zbiorów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 • czerwiec 2018 r. – Na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, pani Marioli Czechowskiej, dyrektor biblioteki, pani Magdalena Forusińska,  odebrała z rąk Wicewojewody Łódzkiego srebrne odznaczenie za długoletnią służbę i pracę na rzecz lokalnej społeczności.
 • 21 września 2018 r. – Druga odsłona Jabłecznika literackiego z nową formułąSpotkanie w jednym miejscu kilku bełchatowskich pisarzy-amatorów, piszących  ”do szuflady” oraz takich bełchatowskich twórców, którzy debiuty literackie mają już za sobą.
 • listopad 2018 r. – Przeniesienie księgozbioru z czytelni do wypożyczalni dla dorosłych i tym samym udostępnienie tych zbiorów jako wypożyczanych na zewnątrz.  
  Przystąpienie do Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA.
 • Kwiecień 2019 r. – Zarejestrowanie profilu na Instagramie pod nazwą „bibliotekabelchatow”.
 • maj 2019 r. – Udostępnienie nowej wersji PREMIUM katalogu „Sowa” on-line z pełnym zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, umożliwiającym fasetowe (możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja) wyszukiwanie zbiorów.
 • czerwiec 2019 r. – Nowa odsłona strony bibliotecznej.

 • Kwiecień 2020 r. – Obchody 85. Rocznicy MiPBP w Bełchatowie on-line.

 • 12 kwietnia 2020 r. – Zarejstrowanie profilu biblioteki na kanale YouTube.

 • 13 maja 2020 r. – Wprowadzenie nowego „Regulaminu korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii”.

 • 4 września 2020 r.  – Udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny” on-line.

 • 25 września 2020 r. – Wprowadzenie nowego „Regulaminu wydarzeń kulturalno-oświatowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na czas obowiązywania stanu epidemii”.

 • 18 stycznia 2021 r. – Powołanie nowego dyrektora MiPBP mgr Edyty Jasińskiej.
 • 26 lutego 2021 r– Zmiana nazwy usługi „Książka na telefon” na „Książka z dostawą do domu” i  poszerzenie jej zakresu.
 • 26 sierpnia 2021 r. – Publikacja Uchwały nr XXXVI/265/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zamiaru połączenia
  Filii nr 2 i Filii nr 3 MiPBP z Biblioteką główną.
 • 12 kwietnia 2021 r. – (Retro)Książkomat – Inauguracja nowej usługi bezkontaktowych wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.
 • 8-14 maja 2021 r. – Udział w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.
 • lipiec 2021 r. – Otwarcie w holu biblioteki stałej wystawy pt. „Aleja Gwiazd” – prezentującej fotografie i autografy znanych osobistości ze świata kultury i sztuki, które odwiedziły bibliotekę na przestrzeni lat.
 • 3 września 2021 r. – Udział w Narodowym Czytaniu „Moralności Pani Dulskiej”.
 • 11 czerwca 2021 r.  –  Przystąpienie do bezpłatnej platformy Legimi, przeznaczonej dla Użytkowników biblioteki, która oferuje ponad 70 000 książek elektronicznych (e-booków) i audiobooków.  
 • 31 marca 2022 r. – Realizacja Uchwały nr XLIV/340/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 marca 2022 r. dotycząca połączenia Filii nr 2 i Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
  im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z Biblioteką główną MiPBP.
 • 8-15 maja 2022 r. – Udział w XIX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Biblioteka - świat w jednym miejscu”.
 • 3 września 2022 r. – Udział w Narodowym Czytaniu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
 • 13 października 2022 r.  – Wznowienie dostępu do publikacji elektronicznych IBUK Libra.
 • 2 listopada 2022 r. – „Przystanek Biblioteka – Stacja Blisko” realizacja grantu w ramach projektu „Kultura bez barier”.
 • 17 listopada 2022 r.  Udostępnienie użytkownikom biblioteki aplikacji SOWA MOBI, która umożliwia korzystanie z katalogu oraz ze swojego konta za pomocą mobilnych urządzeń.
 • 8-15 maja 2023 r. – Udział w XX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”.
 • 2 września 2023 r. – Udział w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
 • 27  października 2023 r. – Jubileusz 35. lecia Filii nr 4.
 • listopad 2023 r. – Wyróżnienie w konkursie IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych w kategorii Instytucja Otwarta dla Niewidomych.

 

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 339940 odwiedzin