iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Legimi

https://www.legimi.pl/lodzkie/ to bezpłatna platforma, przeznaczona dla Użytowników biblioteki, która oferuje dostęp do ponad 225 000 książek elektronicznych – w tym:
 • audiobooków,
 • najnowszych i najpoczytniejszych bestsellerów (od kryminałów poprzez fantastykę aż do sensacji),
 • literatury faktu, reportaży, biografii,
 • powieści dla dzieci i młodzieży.

Regulamin korzystania z usługi udostępniania publikacji elektronicznych "Legimi".

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LEGIMI W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z usługi udostępniania publikacji elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji Legimi w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z usługi udostępniania publikacji elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji Legimi, zwaną dalej usługą Legimi.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie: ,,Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” oraz „Regulamin korzystania z serwisu internetowego Legimi w ramach pakietów zakupionych przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Łódzkiego”.

Rozdział 2

                             
Warunki i zasady korzystania z usługi Legimi                                                                                                                                                     

§ 3. Możliwość korzystania z publikacji elektronicznych w ramach usługi Legimi mają wyłącznie Użytkownicy zapisani do Biblioteki, posiadający aktualne konto biblioteczne i nieposiadający zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 4. Usługa Legimi dla Użytkowników jest bezpłatna.

§ 5. 

 1. Dostęp do usługi Legimi ma postać kodu. Kod należy odbierać osobiście podczas wizyty w Bibliotece głównej od pierwszego roboczego dnia miesiąca, po okazaniu karty bibliotecznej. Wydawanie kodu odbywa się w myśl zasady jeden Użytkownik, jedna karta, jeden kod. 
 2. Wydanie kodu jest odnotowywane w systemie bibliotecznym Biblioteki.
 3. Uzyskany przez Użytkownika kod dostępu należy  aktywować nie później, niż ostatniego dnia miesiąca, w którym został pobrany. Nieaktywowany kod traci ważność, co skutkuje utratą możliwości pobrania nowego kodu w kolejnym miesiącu.
 4. Po aktywowaniu kodu Użytkownik otrzymuje wykupiony przez Bibliotekę dostęp do usługi Legimi. Aktywowany kod jest ważny przez jeden miesiąc, licząc od dnia jego aktywacji.
 5. Po wykorzystaniu pobranego kodu, Użytkownik może przedłużyć korzystanie z usługi Legimi na kolejny miesiąc pobierając następny kod dostępu.    

§ 6.

 1. Do korzystania z usługi Legimi należy pobrać na swoje urządzenie bezpłatną Aplikację Legimi.
 2. Użytkownik może korzystać z Aplikacji Legimi na dwóch urządzeniach jednocześnie.
 3. Do pobrania publikacji elektronicznych konieczne jest połączenie z Internetem.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 9. Niniejszy Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl.

§ 10. Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2024 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 r.

 

 


Treść Regulaminu w pliku PDF:

regulamin_korzystania_z_uslugi_legimi.pdfRegulamin_korzystania_z_uslugi_Legimi.pdf

Treść załącznika nr 1 w pliku PDF:

zalacznik_nr_1_instrukcja_logowania_do_uslugi_legimi.pdfZalacznik_nr_1_instrukcja_logowania_do_uslugi_Legimi.pdf

Treść Zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z usługi Legimi w pliku PDF:

2024-02-15zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_korzystania_z_uslugi_legimi.pdfzarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_korzystania_z_uslugi_legimi.pdf

 legimibiale.jpg
Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 339929 odwiedzin