iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 516 355 804 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Deklaracja dostępności 2021

Dostępność cyfrowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.belchatow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.05.2019 r. 

Status pod względem zgodności z ww. ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty i treści na stronie nie są dostępne we właściwy dla ww. ustawy sposób, z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • system nagłówków i tytułów,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • częściowe stosowanie alternatywnych tekstów dla grafik i zdjęć,
 • kontekstowy cel linku,
 • tekst w postaci grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do odpowiednich treści,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw dla użytkowników,
 • na stronie znajduje się system załączników zawierających pliki z rozszerzeniami .pdf, które stanowią dokumenty, np. regulaminy, zarządzenia,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych,
 • możliwość wybrania stylu o podwyższonym kontraście oraz wielkości czcionki na stronie.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie napisano 30.03.2021 r., deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewą Trzmiel, kierownikiem Działu Promocji Biblioteki i Czytelnictwa pod adresem e-mail: promocja@biblioteka.belchatow.pl lub telefonicznie 44 632 28 71 wew. 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9
 • e-mail: sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
 • telefon: 44 632 28 71

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna, ul. Kościuszki 9

 • do budynku prowadzi wejście główne od os. Budowlanych,
 • przed budynkiem, dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 7 miejsc parkingowych oznaczonych kolorem niebieskim (parking śródmiejski – 6 miejsc parkingowych
  i bezpośrednio przed wejściem – 1 miejsce parkingowe),
 • przy wejściu głównym do budynku, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 1, ul. Rynek Grocholski 18

 • filia znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 2, os. Dolnośląskie 204B

 • filia znajduje się na parterze budynku,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.
 • filia znajduje się na piętrze budynku,
 • brak windy,
 • nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 3, ul. Okrzei 45

 • filia znajduje się na piętrze budynku,
 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym. 

Filia nr 4, ul. Turkusowa 7

 • filia znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

 Inne informacje

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie oferuje Czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększają komfort korzystania z zasobów biblioteki. W ofercie znajdują się:

 • książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym,
 • książki napisane alfabetem Braille’a,
 • audiobooki – książki mówione, przeznaczone do słuchania, zarejestrowane w formacie mp3,
 • filmy na DVD z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją,
 • Czytak - urządzenie posiadające funkcje odtwarzania książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

deklaracja_dostepnosci_cyfrowej_strony_biblioteka_2021.pdf deklaracja_dostepnosci_cyfrowej_strony_biblioteka_2021.pdf

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 116157 odwiedzin