iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Cyfrowa książka mówiona na urządzeniu Czytak 4

Zbiór ponad 2 200 książek mówionych udostępnionych przez

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” ,

na przenośnym, prostym w obsłudze urządzeniu Czytak 4,

przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

 

 

Katalog książek

 

 

Regulamin wypożyczania urządzenia " Czytak 4 ".

 


ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA URZĄDZENIA CZYTAK 4 W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytak 4 Użytkownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, zwanych dalej Użytkownikami.

§ 2. Urządzenie Czytak 4 można wypożyczać w Wypożyczalni dla dorosłych w Bibliotece głównej (ul. Kościuszki 9).

§ 3. Biblioteka może wypożyczać urządzenie Czytak 4 Użytkownikom posiadającym kartę biblioteczną oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o wadzie narządu wzroku.

§ 4. Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie jego wypożyczenia przez Użytkowników lub ich prawnych opiekunów, które jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5. Jednorazowo na kartę pamięci wgrywanych jest 10 cyfrowych książek mówionych.

§ 6. Urządzenie Czytak 4 wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

§ 7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczenia urządzenia o kolejne 30 dni, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

§ 8. Za przetrzymanie cyfrowych książek mówionych na urządzeniu Czytak 4, ponad termin określony w§ 6, Biblioteka ma prawo do naliczenia opłaty za nieterminowy zwrot w wysokości 2,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 9. Użytkownicy z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytak 4 są za nie odpowiedzialni i zobowiązani do zwrócenia go w takim samym stanie, w jakim został im wypożyczony.

§ 10. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Biblioteki o uszkodzeniu, zniszczeniu lub zagubieniu urządzenia Czytak 4.

§ 11. W przypadku uszkodzenia urządzenia Czytak 4, Użytkownicy ponoszą koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

§ 12. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia urządzenia Czytak 4, Użytkownicy płacą odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

§ 13. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wartość urządzenia Czytak 4 wynosi 588,00 zł brutto.

§ 14. Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2020 r.


 

Treść regulaminu w pliku PDF:

 

regulamin_wypozyczania_urzadzenia_czytak_4.pdfRegulamin wypożyczania urządzenia czytak 4

logo_larix_mini.jpg

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 331186 odwiedzin