iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 516 355 804 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Ochrona danych osobowych

Dostępność cyfrowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.belchatow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1.05.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.05.2019 r. 

Status pod względem zgodności z ww. ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty i treści na stronie nie są dostępne we właściwy dla ww. ustawy sposób, z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 • system nagłówków i tytułów,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • częściowe stosowanie alternatywnych tekstów dla grafik i zdjęć,
 • kontekstowy cel linku,
 • tekst w postaci grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do odpowiednich treści,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw dla użytkowników,
 • na stronie znajduje się system załączników zawierających pliki z rozszerzeniami .pdf, które stanowią dokumenty, np. regulaminy, zarządzenia,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych,
 • możliwość wybrania stylu o podwyższonym kontraście oraz wielkości czcionki na stronie.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie napisano 30.03.2021 r., deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewą Trzmiel, kierownikiem Działu Promocji Biblioteki i Czytelnictwa pod adresem e-mail: promocja@biblioteka.belchatow.pl lub telefonicznie 44 632 28 71 wew. 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9
 • e-mail: sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
 • telefon: 44 632 28 71

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna, ul. Kościuszki 9

 • do budynku prowadzi wejście główne od os. Budowlanych,
 • przed budynkiem, dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 7 miejsc parkingowych oznaczonych kolorem niebieskim (parking śródmiejski – 6 miejsc parkingowych
  i bezpośrednio przed wejściem – 1 miejsce parkingowe),
 • przy wejściu głównym do budynku, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 1, ul. Rynek Grocholski 18

 • filia znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 2, os. Dolnośląskie 204B

 • filia znajduje się na parterze budynku,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.
 • filia znajduje się na piętrze budynku,
 • brak windy,
 • nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

Filia nr 3, ul. Okrzei 45

 • filia znajduje się na piętrze budynku,
 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym. 

Filia nr 4, ul. Turkusowa 7

 • filia znajduje się na parterze budynku,
 • przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystującym.

 Inne informacje

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie oferuje Czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększają komfort korzystania z zasobów biblioteki. W ofercie znajdują się:

 • książki z dużą czcionką – książki ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym,
 • książki napisane alfabetem Braille’a,
 • audiobooki – książki mówione, przeznaczone do słuchania, zarejestrowane w formacie mp3,
 • filmy na DVD z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją,
 • Czytak - urządzenie posiadające funkcje odtwarzania książek mówionych przystosowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.
deklaracja_dostepnosci_cyfrowej_strony_biblioteka_2021.pdf deklaracja_dostepnosci_cyfrowej_strony_biblioteka_2021.pdf

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DROGI MŁODY UŻYTKOWNIKU

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

 

W związku z tym chcieliśmy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało (zgodnie z art. 13 i 14 RODO):

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi tu o dane osobowe, które są zbierane od Ciebie jako osoby niepełnoletniej lub Twoich rodziców/opiekunów prawnych w ramach działalności statutowej Biblioteki, działalności promującej czytelnictwo i edukację oraz działania kulturalne organizowane przez Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 9,
97-400 Bełchatów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe potrzebne nam są, abyś mógł/mogła:

 • zapisać się do Biblioteki - jeżeli nie masz skończonych 18 lat zgodę na zapisanie Cię do Biblioteki oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych musi wyrazić Twój rodzic/opiekun  prawny.
 • wypożyczać książki, audiobooki, czasopisma lub filmy, korzystać z komputera i internetu oraz skorzystać z innych usług dostępnych na kartę biblioteczną,
 • uczestniczyć w interesujących Cię zajęciach organizowanych przez Bibliotekę - jeżeli zajęcia wymagają zapisania, a nie masz skończonych 18 lat – musi tego dokonać Twój rodzic/opiekun prawny,
 • uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Bibliotekę – na podstawie oświadczenia dyrektora Twojej szkoły o uzyskaniu zgody Twojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych,
 • jeżeli nie masz skończonych 18 lat – Twój rodzic/opiekun prawny może wyrazić zgodę, aby Twoje zdjęcie jako uczestnika działań organizowanych przez Bibliotekę mogło zostać zamieszczone na stronie www Biblioteki, w mediach i serwisach społecznościowych oraz/lub w innych materiałach informacyjno-promocyjnych.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 1. Ty i Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Ty i Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 3. W każdej chwili Ty i Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane
  w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Podanie przez Ciebie lub Twojego rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania przez Ciebie z usług oraz działań prowadzonych i organizowanych przez Bibliotekę oraz w celu ich dokumentowania.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia zgody przez Twojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż zostało to określone w klauzuli zgody, którą podpisał Twój rodzic/opiekun prawny. Jeżeli jesteś zarejestrowanym w naszej Bibliotece czytelnikiem Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres korzystania przez Ciebie z zasobów biblioteki, chyba, że wcześniej zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie. Jeżeli przestaniesz być aktywnym czytelnikiem,
   a wszystkie wypożyczone przez Ciebie materiały biblioteczne zostaną zwrócone i nie będziesz miał innych zobowiązań wobec Biblioteki, Twoje dane zostaną usunięte po okresie 5 lat.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe poza ustawowymi danymi, które możemy od Ciebie zbierać, wynikającymi
z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574), a wykorzystywanymi do działalności statutowej Biblioteki – będą przetwarzane jedynie za zgodą Twojego rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną indywidualnie, oddzielnie do każdego z ww. celów.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszemu radcy prawnemu, w przypadku rozstrzygania kwestii spornych.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania oraz podmiotom z którymi Biblioteka podpisała umowy powierzenia danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

klauzula_informacyjna_ogolna_dorosli.pdfKlauzula informacyjna ogólna dzieci

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 95942 odwiedzin