icon 44 632 28 71 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DROGI UŻYTKOWNIKU

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

 

W związku z tym chcieliśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz
o zasadach na jakich będzie się to odbywało (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO):

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi tu o dane osobowe, które są zbierane od użytkowników w ramach działalności statutowej Biblioteki, działalności promującej czytelnictwo i edukację oraz działania kulturalne, organizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Bełchatowie.

 

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 9,
97-400 Bełchatów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach, podanych niżej, a:

 • związanych  z realizacją zadań ustawowych Biblioteki  (ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574). Wykorzystanie Twojego adresu
  e-mail oraz nr telefonu – jeżeli wyrazisz na to zgodę – podyktowana jest potrzebą kontaktu z Tobą w sprawie rezerwacji, korespondencji o podobnym charakterze, zakładania Twojego indywidualnego konta www.
 • związanych z prowadzoną przez Bibliotekę działalnością kulturalno-oświatową
  (w przypadku imprez i zajęć zamkniętych, warsztatów – rejestracja i ewidencja uczestników, dane do kontaktu),
 • związanych z organizacją i promocją wystaw – rejestracja i ewidencja osób wystawiających swoje prace lub zbiory, dane do kontaktu,
 • związanych z prowadzeniem działalności marketingowej, promującej działalność Biblioteki w postaci newslettera (adres e-mail),
 • Twój wizerunek – jeżeli wyrazisz na to zgodę – zostanie wykorzystany do promocji
  i dokumentacji wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę (m.in. w mediach i serwisach społecznościowych),
 • związanych z dostosowania stron serwisów www Biblioteki (pliki cookies) do preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 1. Masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Twojej zgody.
 3. W każdej chwili masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania przez Ciebie z usług oraz działań prowadzonych i organizowanych przez Bibliotekę oraz
  w celu ich dokumentowania.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż zostało to określone w klauzuli zgody, którą podpisałeś. Jeżeli jesteś zarejestrowanym w naszej Bibliotece czytelnikiem Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres korzystania przez Ciebie z zasobów biblioteki, chyba, że wcześniej zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie. Jeżeli przestaniesz być aktywnym czytelnikiem, a wszystkie wypożyczone przez Ciebie materiały biblioteczne zostaną zwrócone i nie będziesz miał innych zobowiązań wobec Biblioteki, Twoje dane zostaną usunięte po okresie 5 lat.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe poza ustawowymi danymi, które możemy od Ciebie zbierać, wynikającymi
z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574), a wykorzystywanymi do działalności statutowej Biblioteki – będą przetwarzane jedynie za Twoją zgodą, wyrażoną indywidualnie, oddzielnie do każdego z ww. celów.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszemu radcy prawnemu, w przypadku rozstrzygania kwestii spornych.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania oraz podmiotom z którymi Biblioteka podpisała umowy powierzenia danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

klauzula_informacyjna_ogolna_dorosli.pdfKlauzula informacyjna ogólna dorośli

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DROGI MŁODY UŻYTKOWNIKU

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

 

W związku z tym chcieliśmy Cię poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało (zgodnie z art. 13 i 14 RODO):

 

O jakich danych mówimy?

Chodzi tu o dane osobowe, które są zbierane od Ciebie jako osoby niepełnoletniej lub Twoich rodziców/opiekunów prawnych w ramach działalności statutowej Biblioteki, działalności promującej czytelnictwo i edukację oraz działania kulturalne organizowane przez Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 9,
97-400 Bełchatów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe potrzebne nam są, abyś mógł/mogła:

 • zapisać się do Biblioteki - jeżeli nie masz skończonych 18 lat zgodę na zapisanie Cię do Biblioteki oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych musi wyrazić Twój rodzic/opiekun  prawny.
 • wypożyczać książki, audiobooki, czasopisma lub filmy, korzystać z komputera i internetu oraz skorzystać z innych usług dostępnych na kartę biblioteczną,
 • uczestniczyć w interesujących Cię zajęciach organizowanych przez Bibliotekę - jeżeli zajęcia wymagają zapisania, a nie masz skończonych 18 lat – musi tego dokonać Twój rodzic/opiekun prawny,
 • uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Bibliotekę – na podstawie oświadczenia dyrektora Twojej szkoły o uzyskaniu zgody Twojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych,
 • jeżeli nie masz skończonych 18 lat – Twój rodzic/opiekun prawny może wyrazić zgodę, aby Twoje zdjęcie jako uczestnika działań organizowanych przez Bibliotekę mogło zostać zamieszczone na stronie www Biblioteki, w mediach i serwisach społecznościowych oraz/lub w innych materiałach informacyjno-promocyjnych.

 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 1. Ty i Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Ty i Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 3. W każdej chwili Ty i Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane
  w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Podanie przez Ciebie lub Twojego rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania przez Ciebie z usług oraz działań prowadzonych i organizowanych przez Bibliotekę oraz w celu ich dokumentowania.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia zgody przez Twojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż zostało to określone w klauzuli zgody, którą podpisał Twój rodzic/opiekun prawny. Jeżeli jesteś zarejestrowanym w naszej Bibliotece czytelnikiem Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres korzystania przez Ciebie z zasobów biblioteki, chyba, że wcześniej zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie. Jeżeli przestaniesz być aktywnym czytelnikiem,
   a wszystkie wypożyczone przez Ciebie materiały biblioteczne zostaną zwrócone i nie będziesz miał innych zobowiązań wobec Biblioteki, Twoje dane zostaną usunięte po okresie 5 lat.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe poza ustawowymi danymi, które możemy od Ciebie zbierać, wynikającymi
z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574), a wykorzystywanymi do działalności statutowej Biblioteki – będą przetwarzane jedynie za zgodą Twojego rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną indywidualnie, oddzielnie do każdego z ww. celów.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszemu radcy prawnemu, w przypadku rozstrzygania kwestii spornych.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania oraz podmiotom z którymi Biblioteka podpisała umowy powierzenia danych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

klauzula_informacyjna_ogolna_dorosli.pdfKlauzula informacyjna ogólna dzieci

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCBIPDeklaracja dostępnościLarix
social icon social icon social icon
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 74785 odwiedzin