iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 605 566 075 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

Regulamin usługi

REGULAMIN USŁUGI „KSIĄŻKA Z DOSTAWĄ DO DOMU”
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin usługi „Książka z dostawą do domu”  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” określa zasady korzystania z usługi „Książka z dostawą do domu”  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, obowiązuje: „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii”.

Rozdział 2

Warunki i zasady korzystania z usługi „Książka z dostawą do domu”

§ 3. Usługa „Książka z dostawą do domu” skierowana jest do Użytkowników – osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy innych osób
w celu wypożyczenia i zwrotu książek (z wyłączeniem lektur), audiobooków zwanych dalej materiałami bibliotecznymi.

§ 4. Z usługi „Książka z dostawą do domu” mogą skorzystać Użytkownicy posiadający kartę biblioteczną.  Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki podczas pierwszej wizyty Bibliotekarza w domu Użytkownika.

§ 5. Usługa dostawy i odbioru materiałów bibliotecznych w ramach „Książki z dostawą do domu” jest bezpłatna i realizowana w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.

§ 6. Z usługi nie mogą skorzystać Użytkownicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

Rozdział 3

Zasady wypożyczania

§ 7. W każdej agendzie Użytkownik może wypożyczyć maksymalnie 4 książki. Ponadto, 
w Bibliotece głównej w Wypożyczalni dla dorosłych (ul. Kościuszki 9) może wypożyczyć 
maksymalnie 4 audiobooki.

§ 8. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

§ 9. Materiały biblioteczne będą dostarczane i odbierane z domu Użytkownika przez Bibliotekarza raz w miesiącu w ustalony dzień, w godzinach 9.00-15.00.

§ 10. Za dzień wypożyczenia uznawany jest dzień dostarczenia materiałów bibliotecznych Użytkownikowi.

§ 11. Użytkownik chcący skorzystać z usługi „Książka z dostawą do domu” powinien skontaktować się z Biblioteką (z konkretną agendą) drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach pracy Biblioteki.

§ 12. Wraz z wypożyczanymi materiałami bibliotecznymi zostanie Użytkownikowi dostarczony wydruk stanu konta w celu potwierdzenia zgodności. Wszelkie nieścisłości związane ze stanem konta należy zgłaszać osobie dostarczającej materiały biblioteczne, pod rygorem uznania stanu określonego w stanie konta za rzeczywisty.

§ 13. Użytkownik, podczas wizyty domowej, winien okazać się kartą biblioteczną. Bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 14. Dowóz materiałów bibliotecznych odbywać się będzie z zachowaniem rygorów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i Bibliotekarzom.

§ 15. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może zostać czasowo, a w szczególnym przypadku na stałe, pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka z dostawą do domu”. Decyzję podejmują pracownicy Biblioteki. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

§ 16. Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 13/2021 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie wchodzi w życie
z dniem 22 kwietnia 2021 r.

regulamin_usLugi_„ksiAZka_z_dostawA_do_domu”.pdf Regulamin_usługi_„książka_z_dostawą_do_domu”.pdf

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 331186 odwiedzin