iconSekretariat: 44 632 28 71 iconWypożyczalnia dla dorosłych: 516 355 804 iconWypożyczalnia dla dzieci: 506 681 843 icon 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9 icon sekretariat@biblioteka.belchatow.pl
social icon social icon social icon
Kontrast Font Font Font
Katalog online

FAQ

 

JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI?
Dodano: 2022-07-14 09:19:07
JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI?
Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne. Aby wypożyczać materiały biblioteczne trzeba zapisać się do dowolnej agendy bibliotecznej (sieć MiPBP składa się z pięciu agend, tj. biblioteki głównej i czterech filii osiedlowych). Bez zapisu można czytać prasę na miejscu lub uczestniczyć w organizowanych przez bibliotekę wydarzeniach kulturalnych. Szczegółowe ...

 

więcej >>

Jak zapisać się do biblioteki?
Dodano: 2022-07-14 09:18:43
Jak zapisać się do biblioteki?
Aby zapisać się do biblioteki należy: przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, zdjęcie, podpisać przedstawioną przez bibliotekarza kartę zobowiązania, odebrać kartę biblioteczną umożliwiającą wypożyczanie zbiorów oraz korzystanie z innych usług ...

 

więcej >>

Do czego służy karta biblioteczna?
Dodano: 2022-07-14 09:18:19
Do czego służy karta biblioteczna?
Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze wszystkich placówek MiPBP. Należy ją okazywać bibliotekarzowi przy każdym wypożyczaniu. Zagubienie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Odblokowanie konta nastąpi po wydaniu nowej karty. Karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza ...

 

więcej >>

Ile książek, filmów można wypożyczyć jednorazowo?
Dodano: 2022-07-14 09:17:55
Ile książek, filmów można wypożyczyć jednorazowo?
Jednorazowo w jednej agendzie biblioteki można wypożyczyć: 5 książek, 5 audiobooków z Biblioteki głównej,  5 czasopism (z wyjątkiem numerów bieżących, dzienników, roczników oprawnych oraz prasy regionalnej), 5 filmów. Jeśli użytkownik korzysta z kilku agend – w ...

 

więcej >>

W jakiej sytuacji użytkownik wnosi opłaty lub ponosi inne koszty finansowe?
Dodano: 2022-07-14 09:17:33
W jakiej sytuacji użytkownik wnosi opłaty lub ponosi inne koszty finansowe?
Użytkownik biblioteki jest zobowiązany wnieść ewentualne kwoty jako: koszt opłaty pieniężnej za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad regulaminowy termin, koszt korespondencji informującej go w  sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, koszt odszkodowania za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub ...

 

więcej >>

Kiedy wypożyczone książki, filmy, czasopisma trzeba zwrócić?
Dodano: 2022-07-14 09:17:00
Kiedy wypożyczone książki, filmy, czasopisma trzeba zwrócić?
książki, audiobooki można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 35 dni, czasopisma można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 35 dni, filmy DVD można wypożyczyć na okres niedłuższy niż 7 dni. ...

 

więcej >>

Czy można przesunąć termin zwrotu książki?
Dodano: 2022-07-14 09:16:30
Czy można przesunąć termin zwrotu książki?
Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki i innego materiału bibliotecznego, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników: prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową lub po zalogowaniu się w systemie bibliotecznym, gdzie jeden tytuł można prolongować 3-krotnie. Prolongować można ...

 

więcej >>

Czy biblioteka sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek w kraju?
Dodano: 2022-07-14 09:16:04
Czy biblioteka sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek w kraju?
Na zamówienie czytelnika biblioteka może sprowadzić dany tytuł dzięki usłudze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. ...

 

więcej >>

Co zrobić w przypadku zgubienia książki?
Dodano: 2022-07-14 09:15:31
Co zrobić w przypadku zgubienia książki?
Czytelnik może za zgodą bibliotekarza odkupić zgubioną (lub zniszczoną) książkę, zapłacić za nią, bądź dostarczyć inną, ale nie mniejszej wartości i przydatną bibliotece. ...

 

więcej >>

Jakie konsekwencje czekają dłużnika biblioteki?
Dodano: 2022-07-14 09:14:56
Jakie konsekwencje czekają dłużnika biblioteki?
Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie i nie reaguje na upomnienia, biblioteka przekazuje sądowi sprawę dochodzenia praw majątkowych do wypożyczonych zbiorów. ...

 

więcej >>

Czy z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę mogą korzystać tylko posiadacze karty bibliotecznej?
Dodano: 2022-07-14 09:14:06
Czy z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez bibliotekę mogą korzystać tylko posiadacze karty bibliotecznej?
W wydarzeniach kulturalnych, ogłaszanych publicznie, może korzystać każda zainteresowana nimi osoba. ...

 

więcej >>

Gdzie szukać informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych i relacjonowanych przez bibliotekę?
Dodano: 2019-04-17 09:13:03
Gdzie szukać informacji o wydarzeniach kulturalnych organizowanych i relacjonowanych przez bibliotekę?
na stronie www.biblioteka.belchatow.pl, na FB www.facebook.com/MiejskaiPowiatowaBibliotekaPublicznawBelchatowie, na Instagramie www.instagram.com/bibliotekabelchatow, na kanale ...

 

więcej >>

Logo

Kontakt

Ikona 44 632 28 71

Ikona 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 9

Ikona sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Biblioteka NarodowaUPWMinisterstwo KulturyNPRCLarixBIP
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | 169305 odwiedzin