Wspierane akcje

 

 

Sponsorzy

 

 

 

Katalog Opac

Szukaj w katalogu OPAC

Historia
Kalendarium historyczne PDF Drukuj Email
 • 08.10.2016
  Inauguracja kierunku Filologia Polska - pod egidą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - na Uniwersytecie Pierwszego Wieku.
 • 08.04.2016
  Uruchomienie kolejnej bibliotecznej usługi: Powiadomienie sms i e-mail.
 • 21.03.2016
  Inauguracja działalności miejskich regałów przy pięciu przystankach MZK (Urząd Miasta, szpital, Rynek Grocholski, os Dolnośląskie, ul. Dąbrowskiego).
 • 08.03.2016
  Zmiana zapisu nazwy biblioteki na: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie:
Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/79/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nadania Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz zmiany nazwy i statutu Biblioteki i w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie.
 • 15.02.2016
  Przystąpienie biblioteki do portalu Wolne Lektury.
 • 20.10.2015
  Założenie konta biblioteki w portalu-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl
 • 20.10.2015
  Instalacja formatu MARC21 w zintegrowanym systemie obsługi bibliotecznej SOWA2.
 • 2014
  Udostępnienie czytelnikom dostępu do platformy książek elektronicznych Ibuk Libra - zbioru elektronicznych publikacji renomowanych polskich wydawnictw.
 • 1 października 2014
  Uruchomienie internetowej czytelni podręczników akademickich i książek naukowych z dostępem do publikacji elektronicznych.
 • październik 2013
  Uruchomienie wypożyczalni audiobooków - książek do słuchania, nagranych na płytach CD w formacie mp3.
 • 24 kwietnia 2013
  Biblioteka podjęła pracę w nowym systemie komputerowym SOWA2/MARC21.
 • 7 grudnia 2011
  Dyrektor Magdalena Forusińska odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
 • 23 kwietnia 2009
  Gala w teatrze Studio Buffo w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – dyr. Magdalena Forusińska odebrała nagrodę przyznaną przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców w konkursie na bibliotekę najaktywniej promującą czytelnictwo w 2008 r.
 • 31 marca 2009
  MiPBP przyznano tytuł Mistrza Promocji 2008 oraz nagrodę w wysokości 3.000 zł. za uzyskanie drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na bibliotekę najaktywniej promującą czytelnictwo w 2008 r.
 • 26 maja 2008
  Dyr. Magdalena Forusińska została członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Bibliotek.
 • 1 czerwca 2007
  Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 1.
 • 31 maja 2007
  Nadanie bibliotece imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego uchwałą Nr X/79/07 Rady Miejskiej.
 • 2 marca 2007
  Instalacja automatycznego systemu antykradzieżowego w Filii nr 2 na os. Dolnośląskim 204B.
 • styczeń 2007
  Instalacja automatycznego systemu antykradzieżowego w wypożyczalniach biblioteki głównej.
 • 16 stycznia 2006
  Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 2.
 • 2 stycznia 2006
  Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 4.
 • 9 maja 2005
  Uruchomienie katalogu on-line.
 • 9 maja 2005
  Uroczystość jubileuszowa z okazji 70 lecia biblioteki z udziałem ministra Kancelarii Prezydenta RP pani Barbary Labudy.
 • 1 kwietnia 2005
  70 rocznica powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie.
 • 8 grudnia 2004
  Urząd Miasta w Bełchatowie laureatem II miejsca w konkursie "Gmina Przyjazna Bibliotece" (w kategorii gmin miejskich)  organizowanym przez WiMBP w Łodzi.
 • 1 września 2004
  Uruchomienie usług introligatorskich.
 • maj - 30 listopada 2004
  Akcja Książkowy Maraton Fundatorów "1 firma - 1 książka".
 • kwiecień 2004
  Włączenie się MiPBP do Systemu Bibliografii Regionalnej pilotowanego przez WiMBP w Łodzi.
 • 18 lutego 2004
  Udział dyrektora MiPBP w Spotkaniu Twórców Kultury w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
 • 2 stycznia 2004
  Uruchomienie komputerowej wypożyczalni w Filii nr 3.
 • 16 grudnia 2003
  I Konkurs "Biblioteka Roku" dla gminnych bibliotek publicznych powiatu bełchatowskiego.
 • 12 grudnia 2003
  Zakup i instalacja AUTOLEKTORA - urządzenia głośno czytającego pismo drukowane.
 • 1 grudnia 2003
  Reportaż o MiPBP na antenie programu I Polskiego Radia.
 • 15 listopada 2003
  Wizyta Jerzego Millera - zamieszkałego w Warszawie syna Stanisława Millera, przedwojennego burmistrza Bełchatowa, inicjatora założenia biblioteki.
 • 1 sierpnia 2003
  Urząd Miasta przekazał MiPBP umową użyczenia działkę sąsiadującą z budynkiem biblioteki.
 • 30 czerwca 2003
  Konkurs na dyrektora MiPBP (wygrała dotychczasowa dyrektor mgr Magdalena Forusińska).
 • 21 czerwca 2003
  Jubileusz X-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Olszewskiego.
 • 24 lutego 2003
  Podpisanie porozumienia w sprawie warunków współkorzystnia z zasobów biblioteki przez studentów i pracowników Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej.
 • 18 stycznia 2003
  Uroczystość V-lecia działającego przy MiPBP zespołu muzycznego "Dylemat".
 • 2 listopada 2002
  Rozpoczęcie działalności Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się "TUBAJ".
 • 21 października 2002
  Wizyta premiera rządu RP Leszka Millera.
 • 1 października 2002
  Uruchomienie wypożyczalni zbiorów multimedialnych.
 • wrzesień 2002 r. - nadal
  Biblioteka miejscem spotkań i prób zespołu muzycznego "Dylemat".
 • wrzesień 2002
  Rozpoczęcie komputeryzacji Filii nr 1 (zakup sprzętu).
 • 21 sierpnia 2002
  Spotkanie z ministrem Kancelarii Prezydenta RP Dariuszem Szymczychą.
 • 1 sierpnia - 30 września 2002
  Działalność kawiarenki "Natalia".
 • 16 września 2002
  Zawarcie porozumienia pomiędzy WiMBP w Łodzi a Urzędem Miasta w Bełchatowie w sprawie udostępnienia adresu internetowego portalu turystycznego województwa łódzkiego, na potrzeby funkcjonowania przy bibliotece Punktu Informacji Turystycznej.
 • 20 maja 2002
  Otwarcie Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji dla Dzieci w nowej siedzibie biblioteki.
 • 29 sierpnia 2002
  I "Spotkanie z Książką" - blok imprez przed nowym budynkiem biblioteki.
 • 23 kwietnia 2002
  I Powiatowy Konkurs "Książka Obiekt Artystyczny".
 • 7 marca 2002
  Uroczystość X-lecia działającej w bibliotece Grupy Literackiej "18:05".
 • luty 2002
  Rozpoczęcie komputeryzacji Filii nr 3, 4 (zakup sprzętu w ramach kontraktu dla województw "Modernizacja i komputeryzacja sieci bibliotek województwa łódzkiego").
 • 15 stycznia 2002
  Inauguracja pracy biblioteki w nowej siedzibie.
 • 16 października 2001
  Zakończenie budowy nowej siedziby MiPBP.
 • 23 kwietnia 2001
  Powstanie Klubu Pożeracza Książek.
 • 1 września 2000
  Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki powiatowej i zmiana nazwy na :
  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
 • 6 czerwca 2000
  Rozpoczęcie budowy nowej siedziby dla biblioteki.
 • 8 maja 2000
  Obchody 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • grudzień 1999
  Pierwszy Powiatowy Konkurs Literacki "Książki na Medal".
 • 15 listopada 1999
  Przeprowadzka Filii nr 2 do nowej siedziby na os. Dolnośląskim 204b.
 • październik 1998
  Przeprowadzka Oddziału dla dzieci do nowej siedziby przy ul. 1 Maja 45.
 • 1 lipca 1998
  Powołanie nowego dyrektora MBP mgr Magdaleny Forusińskiej.
 • 6 kwietnia 1995
  Obchody 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 1995
  Pierwszy Konkurs Wiedzy o Regionie "Między Rajem a Węglem".
 • wrzesień 1994
  Początek komputeryzacji gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów MBP.
 • czerwiec 1994
  Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Literacki (obecnie im. Wacława Olszewskiego).
 • 25 października 1992
  Powołanie nowego dyrektora MBP mgr Janiny Moskalczuk.
 • luty 1992
  Inauguracja pracy Filii nr 5 na os. Przytorze, utworzonej na bazie księgozbioru biblioteki zakładowej BZPB.
 • 10 kwietnia 1991
  Otwarcie Filii nr 4 na os. Binków.
 • 1991
  Wprowadzenie dystrybucji "cegiełek" jako formy wspomagania funduszy biblioteki (trwa do dziś).
 • maj 1990
  Wykwaterowanie Oddziału dla dzieci z siedziby głównej MBP na osiedle Budowlanych.
 • 2 stycznia 1986
  Otwarcie Filii nr 3 na os. Okrzei.
 • 1986
  Powrót do pierwotnego statusu biblioteki miejskiej i nazwy: Miejska Biblioteka Publiczna.
 • 26 września 1981
  Formalne utworzenie Filii nr 2 na os. Dolnośląskim.
 • 9 lutego 1978
  Utworzenie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.
 • 16 lipca 1975
  Nadanie nowego statutu i przemianowanie na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy.
 • 1 kwietnia 1975
  Utworzenie samodzielnego Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 • 1969
  Utworzenie odrębnego Oddziału dla dzieci. Pierwszym kierownikiem była Barbara Kazub.
 • 1958
  Data przeprowadzki biblioteki do siedziby przy ul. Kościuszki 13.
 • 1956
  Włączenie biblioteki gminnej w Grocholicach do sieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej jako Filii nr 1.
 • 1956
  Przejęcie funkcji biblioteki powiatowej i zmiana nazwy na: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Kierownikiem został Jan Jasiak.
 • 16 lipca 1945
  Formalne reaktywowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej po wojnie. Bibliotekę prowadziła Aleksandra Ubysz.
 • 4 marca 1945
  Założenie pierwszej powojennej księgi inwentarzowej zbiorów bibliotecznych.
 • wrzesień 1939
  Spalenie zbiorów bibliotecznych przez Niemców.
 • marzec 1937
  Przeprowadzka biblioteki do domu państwa Kosteleckich przy pl. Piłsudskiego (obecny adres: pl. Wolności 13a).
 • 12 marca 1937
  Uchwalenie pierwszego statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 1 kwietnia 1935
  Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w lokalu ofiarowanym przez Związek Rezerwistów.
  Kierownikiem został Piotr Załęcki. Księgozbiór liczył 1.188 egz..
 • listopad 1934
  Przejęcie od Koła Polskiej Macierzy Szkolnej 479 książek, pierwszego księgozbioru na poczet przyszłej biblioteki.
 • 14 października 1934
  Posiedzenie Miejskiej Komisji Oświatowo - Społecznej, na której po raz pierwszy zgłoszono potrzebę założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 


SzukajLicznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj134
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1832
mod_vvisit_counterW tym miesiącu52973
mod_vvisit_counterw zeszłym miesiącu30429
mod_vvisit_counterWszystkie dni1543387

Uniwersytet I Wieku

 

w.bibliotece.pl

 

 

Ibuk Libra

 

Stała Współpraca

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Wszystkie prawa zastrzeżone MiPBP w Bełchatowie '2011